Servicii administrative:
Proiectarea protocolului studiului, CRF, ICF;
Depunerea documentatiei si urmarirea procesului de aprobare;
Comunicare cu Autoritati de Reglementare si Comisia de Etica;
Asigurarea subiectilor studiului prin delegare.

Headquarter

SANYO DIGITAL CAMERA

Servicii clinice:
Recrutarea si selectarea voluntarilor;
Administrarea medicamentului de investigare clinica;
Recoltarea probelor biologice;
Urmarirea subiectilor studiului.

Servicii (bio)analitice:
Dezvoltarea si validarea metodelor bioanalitice;
Analiza probelor biologice;
Generarea rapoartelor bioanalitice.

SANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERA

Servicii de farmacocinetica si statistica:
Proiectarea protocolului studiului;
Determinarea marimii esantionului si randomizare;
Evaluarea si interpretarea farmacocinetica a datelor;
Analiza statistica a datelor.

Servicii de monitorizare:
Monitorizarea facilitatilor;
Monitorizare studiu specific;
Verificarea documentelor sursa si clarificarea observatiilor;
Elaborarea rapoartelor de monitorizare si informarea periodica a Sponsorului.

SANYO DIGITAL CAMERA

Paris2

Servicii de asigurare si controlul calitatii:
Audituri interne si externe;
Audituri specifice studiilor;
Verificarea si controlul sistemelor de calitate;
Certificarea calitatii prin elaborarea declaratiilor de RBPSC si RBPL.

Servicii de management al datelor:
Managementul bazelor de date clinice;
Managementul bazelor de date analitice;
Managementul bazelor da date farmacocinetice si statistice;
Generare raport final.

SANYO DIGITAL CAMERA